3a研討會網站

   

 

 

首頁 >  產品展示
FG OS Surgical Bur 2號/1.0mm (FG2002B)
FG OS Surgical Bur 4號/1.4mm (FG2004B)
FG OS Surgical Bur 6號/1.8mm (FG2006B)
FG OS Surgical Bur 8號/2.3mm (FG2008B)
FG OS Surgical Bur 1558(FG2558)
FG OS Surgical Bur 1558  A級(FG2558A)
FG Bone Cutter 切智齒用(FG3001)
3A FG Carbide Bur 1/4(FG1014)
3A FG Carbide Bur 1/2(FG1012)
3A FG Carbide Bur US-NO.1(FG1001)
3A FG Carbide Bur US-NO.2號 圓球(FG1002)
3A FG Carbide Bur US-NO.3號 圓球(FG1003)
3A FG Carbide Bur US-NO.4號 圓球(FG1004)
3A FG Carbide Bur US-NO.6號 圓球(FG1006)
FG Carbide Bur 046(FG1046)US-NO.7106
FG Carbide Bur 134(FG1134)US-NO.ET6
FG Carbide Bur 134F(FG1134F)US-NO.ET6F
3A FG Carbide Bur 246(FG1246)US-NO.7903
3A FG Carbide Bur 379(FG1379)US-NO.7406
3A FG Carbide Bur 379U(FG1379U)US-NO.7406U
3A FG Carbide Bur 44E(FG144E)
FG Finish Bur HM41(FG2941)US-NO.7006
超硬破冠針 Crown Cutter 34RS(FG34RS)
超硬破冠針 Crown Cutter 21RX(FG21RX)
3A FG Carbide Bur 17號(FG017M)US-NO.1932
3A FG Crown Cutter 20mm(FG4001H)
3A FG Carbide Bur 558 / 19mm(FG558)US-NO.558
3A FG 德製鎢鋼破冠針 Carbide Bur (FG1330)
3A FG 德製鎢鋼破冠針 Carbide Bur (FG1331)
3A FG 德製鎢鋼破冠針 Carbide Bur (FG1332)
3A FG Carbide Bur GW2(FG1002G)US-NO.1558
FG OS Surgical Bur 2號 A級(FG2002A)
3A FG 超硬德製鎢鋼破冠針 Carbide Bur (FG-H7RX)
智齒分切器 L:6mm ψ1.2mm(FG-H254)
FG invete cone bur FG2/012 (FG2012)
FG Bone Cutter 26mm/0.6mm (FG2012A)
FG Surgical Bur 151 25mm(FG2151L)
智齒分割鎢鋼針1.0mm-加長版(FG2002BXL)
智齒分割鎢鋼針1.4mm-加長版(FG2004BXL)
超硬破冠針 Crown Cutter 35RS(FG35RS)